Taimistoviljelijät ry on vuosikokouksessaan 10.3.2017
päättänyt kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi Saarioisten Taimistot Oy:n
toimitusjohtaja, puutarhaneuvos Kaisu Avotien.Kaisu Avotie on kehittänyt omistamastaan Saarioisten
Taimistot Oy:stä nykyaikaisen ja tehokkaan taimitarhayrityksen, jonka merkitys
Suomen taimimarkkinoilla on huomattava. Erityisen ansiokasta Kaisu Avotien
panos on ollut alan järjestötoiminnan monipuolisissa tehtävissä, missä hän on
tuonut esiin taimitarhatuotannon keskeisen roolin suomalaisen puutarha- ja
viheralan kehittämisessä ja puutarhakulttuurin edistämisessä.Kaisu Avotie on yritystoimintaan liittyvien
työtehtäviensä lisäksi ollut aktiivinen monissa järjestötehtävissä. Hän on
keskeinen vaikuttaja Taimistoviljelijät ry:ssä, jonka puheenjohtajana hän on
ollut vuosina 1992-1994 ja 2003-2013. Taimistoviljelijöiden hallituksen jäsen
hän on ollut vuosina 1989-1992, 1996-1999 ja 2014-2015. Puutarhaliiton hallituksen
jäsen hän on ollut vuosina 1991-2000 sekä 2005-2015. Puutarhaliiton
maisemavaliokunnassa hän oli vuoden 1990, jonka aikana hän vaikutti keskeisesti
viheralan keskusjärjestön Viherympäristöliiton perustamiseen.Laajan ja syvällisen puutarha-alan ja yritystoiminnan
osaamisen ansiosta Kaisu Avotie on puutarhajärjestöissä arvostettu vaikuttaja,
jonka erityisenä ansiona on avoin kokemusten jako koko alan hyödyksi. Tasavallan
Presidentti on myöntänyt Kaisu Avotielle puutarhaneuvoksen arvonimen vuonna 2013.