Taimistoviljelijät ry:hyn kuuluu 65 yksityistä taimitarhaa ja muuta
yhteisöä. Jäsentaimitarhojen tuotanto kattaa noin 90 prosenttia suomalaisesta
koristekasvien taimituotannosta. Yhdistyksen tavoitteena on jäsenten yhteisten
etujen valvominen ja tuotantomahdollisuuksien edistäminen. Taimitarhaelinkeinon
kehittämiseksi keskitytään edunvalvontaan sekä tuotannon ja markkinoiden
kehittämiseen.Edunvalvonnassa korostuvat viranomaisyhteyksien hoito sekä yhteistyö
puutarha- ja viherjärjestöjen kesken. Erityiskysymyksiä hoidetaan yhteistyössä
MTK:n ja Maaseudun Työnantajaliiton kanssa.

Tuotannon kehittämisessä tärkeimpiä toimia ovat koulutus ja taimitarha-alaa
edistävät tutkimus- ja kehittämishankkeet. Yhdistys järjestää vuosittain
koulutustapahtumia sekä opintomatkoja kotimaahan ja ulkomaille. Nämä kaikki tapahtumat
ovat avoimia muillekin kuin jäsenille ja usein kursseja järjestetäänkin
yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.Taimistojen asiakaskunta jakautuu kolmeen keskeiseen ryhmään: Viheralan
ammattilaiset eli tukkumyynti, puutarhakauppa eli kuluttajamyynti ja hedelmä-
ja marjakasvien ammattiviljelijät.Viheralan ammattilaiset asiakaskuntana ovat taimimarkkinoiden kehittämisen
kannalta keskeinen ryhmä. Heidän kanssaan on kehitetty yhteistyössä toimivaa
tapaa tilata ja toimittaa taimia. Kotisivuilta osoitteessa www.taimistoviljelijat.fi
löytyvät keskeiset ohjeet ja suositukset ammattilaisten väliseen
taimiasiointiin. Kuntasektorilla voimistellaan erityisesti hankintalain äärellä
taimihankinnoissakin. Taimistoviljelijöiden toiveena on, että julkisissa
hankinnoissa lakiosaamisen lisäksi myös substanssiosaamista rohjettaisiin
käyttää eli laatupisteet kunniaan. Taimien vähittäiskauppa toimii pääosin puutarhamyymälöiden ja muiden
jälleenmyyjien kautta. Noin puolet taimista myydään tätä kautta. Useilla
taimistoilla on myös omaa vähittäismyyntiä. Kevät on taimien kuuminta sesonkia,
vaikka kuluttajat voisivat ottaa oppia viherammattilaisten suosimasta
syyssesongista.

Hedelmän- ja marjanviljelijät hankkivat osan taimistaan kotimaisilta
erikoistaimistoilta. Kilpailu on tosin kovaa tuontitaimien kanssa, mutta
suomalainen erikoislajikkeisto on sentään hankittava kotimaasta.