Taimet menestyvät parhaiten niille tarkoitetuilla menestymisvyöhykkeillä. Yksi tehtävistämme on mitata taimien menestymistä eri vyöhykkeillä. Tältä sivulta voita aina ladata ajankohtaisimman menestymisvyöhyketiedon, jossa on kirjattuna, mitkä taimet kasvavat parhaiten milläkin vyöhykkeellä.