Mikä on FinE -taimi?

FinE-kasvi on Suomessa tutkittu, ilmastollisesti kestävä, terve, lajikeaito, käyttö- ja koristearvoltaan hyvä koristekasvi, hedelmä- tai marjalajike. FinE-kasvit lisätään testatuista emokasveista, jotka on puhdistettu tärkeimmistä kasvitaudeista ja tuhoojista.

Miksi kannattaa valita FinE-taimi? Mikä olisi tilanne ilman FinE-taimia?

FinE-kasvi on varma valinta: tavaramerkki takaa kasvin, jolla on yllä kuvatut ominaisuudet ja joka on ilmastollisesti kestävä. Se takaa lisäysmateriaalin yhtenäisen laadun ja lajikeaitouden. Merkintä ei ole tae yksittäisen taimen laadusta, koska se riippuu olosuhteista.

Ilman FinE-kasveja uhkana ovat taimien vaihteleva ulkonäkö, nimistösekaannukset, heikko ilmastollinen kestävyys ja alttius taudeille ja tuhoojille.

Mistä FinE-taimia saa?

Monissa taimimyymälöissä on FinE-kasveja, vaikka erillisillä kylteillä ei niistä kerrottaisikaan. Yleensä FinE-tunnus on nimisäleessä. Taimikauppiaita kannattaa pyytää tilaamaan FinE-kasveja, jos niitä ei ole tarjolla.

Kuinka paljon FinE-lajikkeita on saatavilla?

FinE-kasveja on yli 200 lajiketta tai kantaa. Uusia tulee vuosittain.

Mikä hyöty FinE-kasvien käytöstä on julkisessa viherrakentamisessa?

FinE-kasveilla saadaan aikaan yhtenäisen näköinen kasvusto, koska eri paikoistakin hankitut FinE-lajikkeet ovat yhtenäisiä. Ilmastollinen kestävyys ja soveltuvuus määriteltyihin käyttötarkoituksiin vähentävät istutusten uusimistarvetta ja taloudellista riskiä.

Millaisia ominaisuuksia kasveilta tavoitellaan jatkossa?

Tauti- ja tuholaisresistenssi ovat keskeisiä tavoitteita ilmastollisen kestävyyden lisäksi. Myös kasvit, joilla on suuri kyky sitoa haitta-aineita esimerkiksi hulevesistä tai saastuneesta maasta ovat tavoittelemisen arvoisia.