Taimipula uhkaa

20.4.2021

Vakava taimipula viivästyttää viherurakoiden valmistumista

Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi
taimimarkkinoihin. Taimien kysyntä nousi viime vuoden aikana tuntuvasti
kaikkialla Euroopassa huolimatta siitä, millaisia rajoituksia on ollut
käytössä. Tämä kävi erittäin selvästi Euroopan Taimitarhajärjestö ENA:n
äskettäisessä kokouksessa. Taimien kysyntä sekä myymäläkaupassa että
viherrakentamisessa oli aiempia vuosia suurempaa. Hyvän kysynnän arvioitiin
jatkuvat edelleen tänä vuonna. Selvät merkit tästä kaudesta ovat jo näkyvissä
niissä maissa, joissa taimisesonki on käynnistynyt. Tämän vuotinen niukkuus on
korostunut siksi, että viime syyssesongilla myytiin merkittäviä määriä tälle
vuodelle varatuista taimista.

Suomen markkinoilla taimimenekki oli viime vuonna selvästi
parempi kuin aiempina vuosina. Useat lajit ja lajikkeet myytiin loppuun jo
kevään sesongin alussa. Tämän vuoksi hyvä kysyntä jatkui loppukauden ja
tilanteeseen toi helpotusta uuden taimisadon valmistuminen. Tosin syksyn
vaikutukset näkyvät nyt kevään varastotilanteessa, sillä paljon tälle sesongille
tarkoitetuista taimista myytiin jo viime vuonna. Tämä selvisi
Taimistoviljelijöiden tekemässä tiedustelussa. Viimevuotisen taimipulan vuoksi
tämän kevään ennakkotilaukset ja -varaukset ovat selvästi korkeammalla tasolla
kuin on totuttu. Jo nyt on monia nimikkeitä myyty loppuun.

Taimipulan vakavuuteen vaikuttaa vahvan kysynnän kasvun
lisäksi vastakkainen kehityssuunta, sillä Euroopan tasolla taimitarhatuotanto
on viimeisen kymmenen vuoden aikana supistunut. Nämä kaksi trendiä vahvistavat
taimipulaa. Suomessakin taimimäärään vaikutti viime vuonna pelkästään se, että eräs
tuotannoltaan merkittävä taimisto lopetti toimintansa.

Taimipula tulee vaikuttamaan tulevalla kaudella
viherurakoiden aikatauluihin. Kun taimet loppuvat jo kesken kevätsesongin,
joudutaan uutta valmistuvaa satoa odottamaan heinäkuun loppupuolelle, kun uusi
astiataimisato valmistuu. Viherrakentamisessa tämä taimien saatavuuskatko on
selvä force majeure -tekijä, sillä kotimaan pulaa ei voida paikata edes
taimituonnilla.

Suuri pula on vaikuttanut Euroopassa myös taimihintoihin.
Esimerkiksi Saksan markkinatilanteesta kertonut ENA:n puheenjohtaja Jan-Dieter
Bruns mainitsi, että myymäläkaupan astiataimien hinnat ovat nousseet 10-15 %.
Selvästi suuremmat korotukset ovat olleet puiden jatkokasvatuskokojen,
esimerkiksi rym 10-12 cm ja 12-14 cm, hintakorotus on ollut 30-50 %.

Tiedote 20.4.2021