VUODEN PUUTARHATUOTE 2022 – FinE®

10.5.2022

Onnistumisen
iloa laadukkailla taimilla

Suomen Puutarhakauppiaat ry on valinnut vuoden 2022 puutarhatuotteeksi FinE®-kasvit.
Tällä tunnuksella varustetut kasvit ovat pitkän tutkimus- ja valintatyön ja osaavan taimituotannon tulos. FinE®-tavaramerkin käyttöön oikeutetut monivuotiset kasvit ovat Suomessa tutkittuja, perimältään aitoja, terveitä, lisäämiskelpoisia ja olosuhteisiimme sopivia. Kasveja valitessa painotetaan erityisesti talvenkestävyyttä ja edustavaa ulkonäköä kukintakauden ulkopuolellakin. Tavaramerkin omistaa Taimistoviljelijät ry. 

 Tavoitteemme on mahdollistaa asiakkaillemme puutarhaharrastuksessaan hyviä kokemuksia ja elämyksiä. Ne syntyvät onnistumisesta. Onnistumisen edellytyksenä on laadukkaat taimet. Edes optimaaliset olosuhteet eivät takaa hyviä onnistumisen kokemuksia ilman korkealaatuisia taimia, joita FinE®-kasvit edustavat. FinE®-tunnus helpottaa valitsemaan puutarhaansa kestäviä ja kauniita kasveja. FinE® -taimet ovat myös lähituotantoa, joka osaltaan edistää suomalaista työtä, ja mahdollistaa elinvoimaisen taimiviljelyn sekä asiantuntevan puutarhakaupan toiminnan myös tulevaisuudessa, kertoo Oili Sinilehto Suomen Puutarhakauppiaat ry:stä

Taimistoviljelijät ry arvostaa FinE-taimien nimeämistä Vuoden Puutarhatuotteeksi. Näin tulee palkituksi arvokas työ FinE-toiminnassa. FinE-tavaramerkki siirtyi muutama vuosi sitten Luonnonvarakeskukselta Taimistoviljelijöille. Nyt toiminta on järjestäytynyttä. Varsinainen päättävä elin on FinE-taimistojen valitsema FinE-lautakunta, jonka tueksi perustettu sidosryhmien edustajista koostuva FinE-työryhmäkin on jo päässyt kokoustamaan. Muutoin ollaan laajennettu tuntuvasti FinE-kasvien kuvapankkia menekinedistämisen tueksi ja järjestelty emokasvihuoltoa ja pikkutaimituotantoa. Viime vuonna myytiin noin 350 000 FinE-tainta.
Tällä hetkellä 14 taimistoa on sopinut FinE-sopimuksen.

Suomen Puutarhakauppiaat ry valitsee vuosittain ajankohtaisen puutarhatuotteen, joka ansaitsee kuluttajien huomion. Vuoden Puutarhatuote on innovatiivinen ja laadukas, suomalaiselle kotipuutarhurille sopiva tuote, jota Suomen Puutarhakauppiaat ry suosittelee.  Vuoden puutarhatuote on valittu vuodesta 2009 lähtien.

FinE logo